top of page

Engelen

Een engel strekt sierlijk zijn kleine arm naast hem uit. Met zijn andere arm houdt hij een schalmei aan zijn lippen. Een onhoorbaar deuntje weerklinkt. 

De tweede engel kijkt bescheiden omlaag en omarmt voorzichtig zijn houten herderspijpje. De volmaakt witte schedel kijkt minzaam toe. Wachtend op het Oordeel dat in stilte wordt geoogst.

An angel gracefully stretches out his small arm alongside him. With his other hand, he holds a white shawm to his lips. An inaudible tune echoes.The second angel looks down modestly and carefully embraces his shepherd's pipe made of wood. The perfectly white skull looks on amiably.   Waiting for the Judgement reaped in silence.

 copyright auteur Astrid HL Goossens

bottom of page